رادیو و ضبط‌ صوت‌

رادیوها و دستگاه‌های ضبط ‌صوتِ قدیمی، علاوه‌ بر اینکه یک وسیله تزئینی زیبا و خاص محسوب می‌شوند، با توجه به نوع و تاریخ ساخت، ممکن است ارزش مادی زیادی داشته باشند.